Bài 6: Qua Đường Vòng Quanh Co – 11 Bài Thi Sát Hạch B2

Bài 6: Qua Đường Vòng Quanh Co - 11 Bài Thi Sát Hạch B2
Bài 6: Qua Đường Vòng Quanh Co – 11 Bài Thi Sát Hạch B2

Bài 6: Qua Đường Vòng Quanh Co – 11 Bài Thi Sát Hạch B2

I. Các bước thực hiện

1. Lái xe qua đường vòng quanh co trong vùng giới hạn của hình sát hạch trong thời gian 2 phút;
2. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo.

II. Yêu cầu đạt được

1. Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch;
2. Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch;
3. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 02 phút.
4. Giữ động cơ hoạt động liên tục;
5. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;
6. Tốc độ xe chạy không quá:
– 24 km/h đối với hạng B, D
– 20 km/h đối với hạng C, E

III. Các lỗi bị trừ điểm

1. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
2. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 05 giây bị trừ 05 điểm;
3. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm.
4. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
5. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;
6. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.
7. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;

IV. Bị truất quyền sát hạch

1. Đi không đúng hình của hạng xe sát hạch, bị truất quyền sát hạch;
2. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;
3. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;
4. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

Thẻ:,

Bình luận cho xôm tụ

Bình luận của bạn