11 bài thi sa hình b2

Bài 11: Kết Thúc – Bài Thi Sa Hình B2

Bài 11: Kết Thúc – Bài Thi Sa Hình B2

Bài 11: Kết Thúc – Bài Thi Sa Hình B2 I. Các bước thực hiện 1. Bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc; 2. Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe. II. Yêu cầu đạt được 1. Bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc; 2….

Xem thêm
Bài 8: Tạm Dừng Ở Chỗ Có Đường Sắt Chạy Qua

Bài 8: Tạm Dừng Ở Chỗ Có Đường Sắt Chạy Qua

Bài 8: Tạm Dừng Ở Chỗ Có Đường Sắt Chạy Qua I. Các bước thực hiện 1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (Khoảng cách A) không quá 500mm; 2. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo. II. Yêu cầu…

Xem thêm
Bài 7: Ghép Xe Dọc Vào Nơi Đỗ – Bài Thi Bằng Lái B2

Bài 7: Ghép Xe Dọc Vào Nơi Đỗ – Bài Thi Bằng Lái B2

Bài 7: Ghép Xe Dọc Vào Nơi Đỗ I. Các bước thực hiện 1. Lái xe tiến vào khoảng cách khống chế để lùi vào nơi ghép xe dọc; 2. Lùi để ghép xe vào nơi đỗ; 3. Dừng xe ở vị trí đỗ quy định; 4. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát…

Xem thêm
Bài 6: Qua Đường Vòng Quanh Co - 11 Bài Thi Sát Hạch B2

Bài 6: Qua Đường Vòng Quanh Co – 11 Bài Thi Sát Hạch B2

Bài 6: Qua Đường Vòng Quanh Co – 11 Bài Thi Sát Hạch B2 I. Các bước thực hiện 1. Lái xe qua đường vòng quanh co trong vùng giới hạn của hình sát hạch trong thời gian 2 phút; 2. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch…

Xem thêm
Bài 5: Qua Ngã Tư Có Tín Hiệu Điều Khiển Giao Thông - Bài Thi Sa Hình B2

Bài 5: Qua Ngã Tư Có Tín Hiệu Điều Khiển Giao Thông

Bài 5: Qua Ngã Tư Có Tín Hiệu Điều Khiển Giao Thông – Bài Thi Sa Hình B2 I. Các bước thực hiện 1. Chấp hành theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông: – Đèn tín hiệu màu đỏ phải dừng lại; – Đèn tín hiệu màu xanh hoặc vàng được phép đi. 2….

Xem thêm
Bài 3: Dừng Và Khởi Hành Ngang Dốc - 11 Bài Thi Sa Hình B2

Bài 3: Dừng Và Khởi Hành Ngang Dốc – 11 Bài Thi Sa Hình B2

Bài 3: Dừng Và Khởi Hành Ngang Dốc I. Các bước thực hiện Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm; Khởi hành lên dốc nhẹ nhàng, không bị tụt dốc, bảo đảm thời gian quy định;…

Xem thêm
Bài 2: Dừng Xe Nhường Đường Cho Người Đi Bộ

Bài 2: Dừng Xe Nhường Đường Cho Người Đi Bộ

Bài 2: Dừng Xe Nhường Đường Cho Người Đi Bộ I. Các bước thực hiện Dừng xe để khoản cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm; Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo. II. Yêu cầu đạt được Dừng…

Xem thêm
bài 1: xuất phát thi bằng lái xe ô tô B2

Bài 1: Xuất Phát – 11 Bài Thi Sát Hạch Sa Hình Lái B2

Bài 1: Xuất Phát I. Các bước thực hiện Thí sinh thắt dây an toàn, dừng xe trước vạch xuất phát, chờ hiệu lệnh; Khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng, tiếng loa trên xe báo lệnh xuất phát), bật đèn xi nhan trái, lái xe xuất phát; Tắt xi nhan…

Xem thêm