35 câu Phần Biển Báo của Bộ Đề 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái A1 2020

35 câu hỏi phần biển báo thi bằng lái xe máy a1

Tiếp nối 80 câu hỏi phần kiến thức luật, ở phần này Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe TPHCM tôi sẽ cập nhật đầy đủ 35 câu hỏi phần biển báo nằm trong 150 câu hỏi thi bằng lái xe hạng A1 đang được áp dụng dành cho người thi bằng lái xe máy ở toàn quốc.

35 câu hỏi phần biển báo thi bằng lái xe máy
Bộ Câu Hỏi Phần Biển Báo Thi Bằng Lái Xe Máy

 

Trong 35 câu hỏi kèm theo đáp án đã được Trung Tâm giải đáp, các bạn sẽ bắt gặp khá nhiều biển báo quen thuộc khi chúng ta tham gia giao thông.

Đồng thời phần này rất quan trọng và học viên cần phải lưu ý rất nhiều, cố gắng ghi nhớ những biển báo quan trọng để có thể hoàn thành bài thi sát hạch lái xe A1 thật tốt.

Các bạn có thể kiểm tra trực tiếp kiến thức hiện tại của mình thông qua bộ đề ôn thi mà chúng tôi cung cấp và kết hợp để vượt qua bài thi dễ dàng.

Phần Biển Báo – 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Hạng A1

Câu 81: Biển nào cấm người đi bộ ?

Biển nào cấm người đi bộ?

1- Biển 1.

2- Biển 1 và 3.

3- Biển 2.

4- Biển 2 và 3

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Câu 82: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ ?

Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

1- Biển 1.

2- Biển 3.

3- Biển 2.

4- Biển 1 và 3.

Nhấp coi đáp án

Đáp án: 1.

Lưu ý: Biển số 3 chỉ dành cho người đi bộ, các loại xe không được vào nên không có nhường.

Câu 83: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này ?

35 câu Phần Biển Báo của Bộ Đề 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái A1 2020 2

1- Biển 1.

2- Biển 1 và 3.

3- Biển 3.

4- Cả ba biển

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Câu 84: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm ?

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 1.

4- Cả ba biển.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Lưu ý: Cả 3 biển đều là biển báo nguy hiểm. Nhưng chỉ có biển 2 và 3 là báo sắp đến chỗ giao nhau.

Câu 85: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn ?

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn

1- Biển 1.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 3

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Câu 86: Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn ?

Biển nào báo hiệu giao nhau có tín hiệu đèn?

1- Biển 2.

2- Biển 1.

3- Biển 3.

4- Cả ba biển.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Câu 87: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt ?

Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 2 và 3.

4- Cả ba biển.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Ý nghĩa của biển 3: Đường bộ giao nhau với đường sắt không rào chắn và giao nhau vuông góc.

Câu 88: Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn ?

Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 1 và 3.

4- Cả ba biển.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 89: Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên” ?

Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

1- Biển 3.

2- Biển 1.

3- Biển 2.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Câu 90: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau ?

Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 1 và 3.

3- Cả ba biển.

4- Biển 2 và 3.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Câu 91: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên ?

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

1- Biển 1.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 2.

4- Biển 3.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Câu 92: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên ?

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Câu 93: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên ?

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên?
Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên ?

1- Biển 1.

2- Biển 3.

3- Biển 2.

4- Cả ba biển.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 94: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp ?

Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

1- Biển 1.

2- Biển 3.

3- Biển 2.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 95: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên ?

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 96: Biển nào báo hiệu đường hai chiều ?

Biển nào báo hiệu đường hai chiều?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Câu 97: Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp ?

Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 98: Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp ?

Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

4- Biển 2 và 3.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Câu 99: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào ?

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 2 và 3

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 100: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào ?

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Câu 101: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào ?

Khai gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

1- Không biển nào.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 2 và 3.

4- Cả ba biển.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Câu 102: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào ?

Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 1 và 3.

3- Biển 2 và 3.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 103: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào ?

Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 104: Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào ?

Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào?

1- Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào.

2- Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Câu 105: Biển nào cấm quay xe ?

Biển nào cấm quay xe?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Không biển nào

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1,2.

Giải thích: Theo luật cũ, cấm rẽ trái thì cấm quay xe nên biển 1 cũng cấm quay xe.

Câu 106: Biển nào cấm xe rẽ trái ?

Biển nào cấm xe rẽ trái?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Cả hai biển.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Câu 107: Khi gặp biển nào xe được rẽ trái ?

Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Không biển nào.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 108: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại ?

Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Cả ba biển.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 109: Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác ?

Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

1- Biển 1 và 3.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 1 và 2.

4- Cả ba biển.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Câu 110: Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hay rẽ phải hay không ?

Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hay rẽ phải hay không?

1- Được phép.

2- Không được phép.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 111: Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không ?

Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

1- Có.

2- Không

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Câu 112: Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông ?

Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông?

1- Biển 2 và 3.

2- Biển 1 và 2.

3- Biển 1 và 3.

4- Cả ba biển.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Câu 113: Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn ?

Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 2 và 3.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 114: Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua ?

Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua?

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 1 và 3.

3- Biển 2 và 3.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Câu 115: Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại ?

Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

1- Biển 1.

2- Biển 2.

3- Biển 3.

4- Biển 1 và 2.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Phần thi Sa Hình Bộ đề 150 Câu Hỏi Lý Thuyết Thi Bằng Lái A1 2020

Từ khoá tìm kiếm tương tự trên google :

35 câu hỏi phần biển báo thi bằng lái xe máy chuẩn

35 câu hỏi phần biển báo thi bằng lái xe máy a1 tphcm

35 câu hỏi phần biển báo thi bằng lái xe máy hà nội

35 câu hỏi phần biển báo thi bằng lái xe máy toàn quốc

35 câu hỏi phần biển báo thi bằng lái xe máy của Sở

35 câu hỏi phần biển báo thi bằng lái xe máy online

35 câu hỏi phần biển báo thi bằng lái xe máy mới nhất

35 câu hỏi phần biển báo thi bằng lái xe máy 2020

Thẻ:,

Bình luận cho xôm tụ

Bình luận của bạn