35 Câu Hỏi Phần Thi Sa Hình Bộ Đề 150 Câu Hỏi Lý Thuyết A1 2020

35 câu hỏi sa hình thi bằng lái xe máy

Nếu ở phần trước chúng ta đã làm quen với phần luật và phần biển báo, thì phần sa hình 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy ở bài viết này Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe TPHCM sẽ cập nhật những sa hình mô phỏng dưới dạng hình ảnh để học viên có thể chọn ra phương án giải quyết đúng đắn.

35 câu hỏi sa hình thi bằng lái xe máy a1
35 Câu Hỏi Phần Thi Sa Hình Có Đáp Án và Giải Thích

 

Phần này sẽ bao gồm câu từ 116 cho đến 150, tương đương sẽ có 35 câu hỏi mà bạn cần phải học thuộc và chọn ra đáp án chính xác và mức độ khó sẽ tăng lên vì kết hợp giữa phần luật + biển báo.

150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy – Phần Sa Hình

Câu 116: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1- Xe tải, xe lam, xe con, mô tô.

2- Xe tải, mô tô, xe lam, xe con.

3- Xe lam, xe tải, xe con, mô tô.

4- Mô tô, xe lam, xe tải, xe con.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Giải thích: Theo thứ tự:

 1. Không có xe vào giao lộ.
 2. Không có xe ưu tiên.
 3. Theo đường ưu tiên: Xe tải và xe mô tô nằm trên đường ưu tiên nên được đi trước. Trong đó, xe tải đi thẳng nên được đi trước, còn lại là xe mô tô. Tương tự: xe lam và xe con cùng nằm trên đường không ưu tiên, tuy nhiên xe lam đi thẳng nên được đi trước, xe con rẽ trái đi sau cùng.

Câu 117: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1- Xe tải, xe lam, mô tô.

2- Xe lam, xe tải, mô tô.

3- Mô tô, xe lam, xe tải.

4- Xe lam, mô tô, xe tải.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Giải thích: Theo thứ tự

 1. Không có xe đã vào giao lộ
 2. Không có xe ưu tiên.
 3. Không có biển báo hiệu đường ưu tiên.
 4. Vậy các xe cùng cấp:
  1. Xe bên phải trống được đi trước: vậy là xe mô tô đi trước, sau khi mô tô đi rồi thì bên phải xe lam trống nên xe lam đi tiếp theo, cuối cùng là xe tải.

Câu 118: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước ?

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

1- Mô tô.

2- Xe con.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Giải thích: xe mô tô gặp biển STOP nên dừng lại nhường đường.

Câu 119: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1- Xe lam, xe cứu thương, xe con.

2- Xe cứu thương, xe con, xe lam.

3- Xe con, xe lam, xe cứu thương.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Giải thích: Theo thứ tự

 1. Xe lam đã vào giao lộ nên được đi trước.
 2. Xe cứu thương là xe ưu tiên nên đi tiếp theo.
 3. Cuối cùng là xe con

Câu 120: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này ?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

1– Mô tô.

2- Xe cứu thương.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Giải thích: xe cứu thương là xe ưu tiên nên được đi trước.

Câu 121: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi ?

Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

1- Xe con và xe khách.

2- Mô tô.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Giải thích: xe con và xe khách đèn xanh nên được đi.

Câu 122: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông ?

Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

1- Xe khách, mô tô.

2- Xe tải, mô tô.

3- Xe con, xe tải.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Giải thích: xe con và xe tải đèn xanh nên được đi.

Câu 123: Các xe đi theo mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?

Các xe đi theo mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1- Xe khách, xe tải, mô tô.

2- Xe tải, xe con, mô tô.

3- Xe khách, xe con, mô tô.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Giải thích: Xe khách đi sai hướng (lẽ ra phải rẽ trái). Xe tải vượt đèn đỏ. Xe mô tô đi sai hướng (lẽ ra phải rẽ trái)

Câu 124: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1– Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.

2- Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.

3- Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.

4- Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Giải thích: Nơi giao nhau cùng cấp, không có biển báo hiệu đi theo vòng xuyến thì nhường cho xe bên phải. Bên phải xe mô tô không vướng xe khác nên không phải nhường. Xe mô tô đi trước. Sau khi mô tô đi rồi thì xe tải bên phải không vướng nên đi tiếp theo. Cứ như vậy cho đến hết.

Câu 125: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông ?

Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

1- Xe tải.

2- Xe con và mô tô.

3- Cả ba xe.

4- Xe con và xe tải.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Giải thích: Quan sát biển báo phụ bên dưới biển cấm dừng và đỗ, đó là hình xe tải. Ý nghĩa: cấm xe tải dừng và đỗ ở đây.

Câu 126: Xe nào được quyền đi trước ?

Xe nào được quyền đi trước?

1- Xe tải.

2- Xe con.

3- Xe lam.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Giải thích: xe con nằm trên đường ưu tiên nên được đi trước.

Câu 127: Theo mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được ?

Theo mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

1- Cả ba hướng.

2- Hướng 1 và 3.

3- Chỉ hướng 1.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Lưu ý: Hướng số 2 cấm xe mô tô nên xe gắn máy vào được.

Câu 128: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông ?

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

1- Cả hai xe.

2- Không xe nào vi phạm.

3- Chỉ xe mô tô vi phạm.

4- Chỉ xe tải vi phạm.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Giải thích: Biển phụ dặt dưới biển báo cấm dừng và đỗ mang ý nghĩa là: Cấm dừng và đỗ phía trước và sau biển này.

Câu 129: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông ?

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

1- Mô tô.

2- Xe tải.

3- Cả ba xe.

4- Mô tô và xe tải

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Giải thích: Xe tải đỗ ngược chiều. Xe mô tô đỗ trên vạch người đi bộ. Xe con cán qua vạch dừng.

Câu 130: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không ?

Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

1- Đúng.

2- Không đúng.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Giải thích: Có biển báo cấm ô tô kéo mooc. Với lại, theo quy định, ô tô không được kéo xe mô tô.

Câu 131: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này ?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

1- Xe lam.

2- Xe xích lô

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 132: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1- Xe lam, mô tô, xe con, xe đạp.

2- Xe con, xe đạp, mô tô, xe lam.

3- Xe lam, xe con, mô tô + xe đạp.

4- Mô tô + xe đạp, xe lam, xe con.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  4.

Giải thích: Xe cùng cấp, xe nào bên phải trống được đi trước.

Câu 133: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này ?

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

1- Mô tô.

2- Xe con.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Câu 134: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?

Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1- Xe khách.

2- Mô tô.

3- Xe con.

4- Xe con và mô tô.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Giải thích: Xe con vượt qua vạch liền nên vi phạm.

Câu 135: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1- Các xe ở phía tay phải và tay trái của người điều khiển được phép đi thẳng.

2- Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải.

3- Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Giải thích: Người điều khiển giao thông giơ tay thẳng đứng thì tất cả các xe phải dừng lại, trừ xe đã vào giao lộ.

Câu 136: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi ?

Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

1- Mô tô, xe con.

2- Xe con, xe tải.

3- Mô tô, xe tải.

4- Cả ba xe.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Giải thích: Người điều khiển giao thông giơ 2 tay dang ngang thì phía trước và phía sau người điều khiển phải dừng lại, bên phải và bên trái được đi.

Câu 137: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông ?

Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

1- Xe khách, mô tô.

2- Tất cả các loại xe trên.

3- Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Giải thích: Người điều khiển giao thông giơ 2 tay dang ngang thì phía trước và phía sau người điều khiển phải dừng lại, bên phải và bên trái được đi.

Câu 138: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi.

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi.

1- Cả ba hướng.

2- Hướng 1 và 2.

3- Hướng 1 và 3.

4- Hướng 2 và 3.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Câu 139: Trong trường hợp này, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ?

Trong trường hợp này, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1- Xe công an, xe quân sự, xe con + mô tô.

2- Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô.

3- Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 140: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1- Xe con (E), mô tô (C).

2- Xe tải (A), mô tô (D).

3- Xe khách (B), mô tô (C).

4- Xe khách (B), mô tô (D).

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1.

Câu 141:

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1- Xe con (B), mô tô (C).

2- Xe con (A), mô tô (C).

3- Xe con (E), mô tô (D).

4- Tất cả các loại xe trên.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Câu 142:

Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?
Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

1- Xe khách, mô tô.

2- Xe tải, mô tô.

3- Xe con, xe tải.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Câu 143: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không ?

Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

1- Cho phép.

2- Không được vượt.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 144: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?

Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1- Xe mô tô.

2- Xe ô tô con.

3- Không xe nào vi phạm.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  1,2.

Giải thích: Biển báo Hướng đi thẳng phải theo. Trong khi đó, xe con đang có ý định rẽ trái, xe mô tô có ý định rẽ phải nên vi phạm.

Câu 145: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1- Xe con.

2- Xe tải.

3- Xe con, xe tải.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 146: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1- Xe tải, xe con.

2- Xe khách, xe con.

3- Xe khách, xe tải.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Câu 147: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông ?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1- Xe con, xe tải, xe khách.

2- Xe tải, xe khách, xe mô tô.

3- Xe khách, xe mô tô, xe con.

4- Cả bốn xe.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 148: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông ?

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

1- Xe tải, mô tô.

2- Xe khách, mô tô.

3- Xe tải, xe con.

4- Mô tô, xe con.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Câu 149: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

1- Xe của bạn, mô tô, xe con.

2- Xe con, xe của bạn, mô tô.

3- Mô tô, xe con, xe của bạn.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  3.

Giải thích: Bạn nhìn thấy biến báo Giao nhau với đường ưu tiên, bên dưới biển báo chính có gắn thêm biển phụ chỉ hướng đường ưu tiên. Như vậy, xe mô tô nằm trên đường ưu tiên nên được đi trước. Xe con và xe của bạn nằm trên đường không ưu tiên, nhường xe bên phải nên xe con đi trước xe của bạn.

Câu 150: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ ?

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?
Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ ?

1- Xe của bạn, mô tô, xe con.

2- Xe con, xe của bạn, mô tô.

3- Mô tô, xe con, xe của bạn.

Nhấp coi đáp án

Đáp án:  2.

Có lẽ bạn cũng quan tâm :

Cần chuẩn bị khi đi thi bằng lái xe máy A1 ?

Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Tại Thành Thái

Từ khoá tìm kiếm tương tự trên google :

35 câu hỏi sa hình thi bằng lái xe máy 2020

35 câu hỏi sa hình thi bằng lái xe máy chuẩn

35 câu hỏi sa hình thi bằng lái xe máy có đáp án

35 câu hỏi sa hình thi bằng lái xe máy có lời giải

35 câu hỏi sa hình thi bằng lái xe máy online

35 câu hỏi sa hình thi bằng lái xe máy tphcm

35 câu hỏi sa hình thi bằng lái xe máy hà nội

35 câu hỏi sa hình thi bằng lái xe máy của Sở

35 câu hỏi sa hình thi bằng lái xe máy chính xác

35 câu hỏi sa hình thi bằng lái xe máy toàn quốc

35 câu hỏi sa hình thi bằng lái xe máy của Bộ

35 câu hỏi sa hình thi bằng lái xe máy a1 tphcm

4.5/5 - (4 bình chọn)
Thẻ:,

Bình luận cho xôm tụ

Bình luận của bạn